Aanrijdbeveiliging voor bewegende voertuigen

Aanrijdbeveiliging tussen voertuigen vraagt om een dynamisch beveiligingssysteem, de kans op een aanrijding is immers pas aanwezig wanneer er twee of meer voertuigen in hetzelfde gebied rijden. Een actief tweeweg signaleringssysteem biedt hiervoor de oplossing.

Werking
Dit aanrijdwaarschuwingsysteem werkt met sensoren die binnen vooraf gedefinieerde gebieden in kunnen grijpen als de veiligheid van omstanders, voertuigen of het gebouw in gevaar wordt gebracht door rijdende voertuigen. De sensoren herkennen elkaar en communiceren de geprogrammeerde functies via een gecodeerd signaal naar het voertuig. Door middel van individuele vaste sensoren op belangrijke posities in het gebouw kunnen vele werkgebieden veilig worden gemaakt, deze werkgebieden zijn instelbaar.

Toepassingen dynamische aanrijdbeveiliging
* aanrijdbeveiliging kruisingen en onoverzichtelijke situaties
* aanrijdbeveiliging voetgangers oversteekplaatsen
* aanrijdbeveiliging laaddocks 
* aanrijdbeveiliging doorgangen en deuren

Kenmerken
* Veilige doorstroming van voertuigen en goederenvervoer
* Snelheidsbeperking van het voertuig afhankelijk van situatie
* Stopzetten van een voertuig indien acuut gevaar dreigt
* Minder schade aan voertuigen en omgeving
* Contactloze en gecodeerde communicatie tussen voertuig en locatie
* Gelokaliseerde hefhoogtebeperking