Aanrijdalarmering vrachtwagens

In het wegvervoer heeft men te maken met de gevaren op de weg. Deze gevaren zijn niet compleet te voorkomen, vaak wel te verminderen. Slecht zicht en het ontbreken van signalering aan de omgeving kan leiden tot aanrijdingen tussen voertuigen en obstakels bij het manoeuvreren. Onvoldoende afstand op de voorganger bij mist of file kan leiden tot botsingen met grote materiële schade en ook immateriële schade.

Op zoek naar aanrijdalarmering voor vrachtwagen en wegvervoer?

Door actief bezig te zijn met veiligheid wordt geanticipeerd op de aanwezige risico’s en gevaren en hoe deze geminimaliseerd kunnen  worden.  De combinatie van training,  gezond verstand en veiligheid hulpmiddelen is een investering die het welzijn van uw werknemers, uw gebouwen, uw productiemiddelen en overige bezittingen bevorderd.

Uitstraling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Op termijn zal dit absoluut terugverdiend worden door vermindering van directe en indirecte schades,  vermindering van de kans op boetes van inspectiediensten maar ook tevreden en productieve werknemers, tevreden klanten door snelle doorlooptijden en leveringen, uitstraling richting omgeving en opdrachtgevers, bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
 
 Inrato is uw professionele partner in veiligheid en biedt de volgende oplossingen:
* Actieve aanrijdbeveiliging personen en obstakels
* Actieve waarschuwing systemen voor aanrijdingsgevaar
* Camera systemen
* Passieve achteruitrij piepsignalen

Werking
Achter de vrachtwagen wordt een onzichtbaar veld gevormd die de omgeving scant op personen of obstakels. Bij detectie van een obstakel of persoon geeft het systeem een optische en akoestische signaal aan de bestuurder af die de afstand tot de persoon of het obstakel aanduidt. Naast signalering is het mogelijk om bij detectie de snelheid automatische te verminderen of het voertuig tot stilstand te brengen.
 
Kenmerken
* Toezicht gebieden opgedeeld in  3 zones, zones en bereik individueel instelbaar
* 3-D veld van 0,2m -1,4 m hoogte achter het voertuig
* Conform norm DIN 75031 'Obstacle detection devices during reversing'
* Uitbreidbaar met camera systeem