Aanrijalarmering heftrucks

ARCHIEF

Aanrijalarmering systeem voor heftrucks, met aanvullend mogelijkheden voor dynamische snelheidreductie (speedzoning) en toegangsautorisatie

 
Aanrijalarmering systemen waarschuwen in het geval van een mogelijke aanrijding tussen een heftruck en een persoon of object al dan niet in een zone. Het Eloshield LR – long range – aanrij alarmering systeem voor heftrucks beperkt het risico op aanrijdingen tussen voertuigen en voetgangers. Het systeem is modulair opgebouwd en biedt de mogelijkheid om met een module eveneens aanrijdingen tussen voertuigen onderling te beperken of zelf grotendeels te voorkomen. Door inzet van een stationaire module op onoverzichtelijke kruispunten of onderdoorgangen wordt de snelheid gereduceerd in specifiek benoemde zones (speedzoning). De optie voor toegangsautorisatie zorgt dat personen en/of voertuigen slechts in voorgedefinieerde werkgebieden kunnen komen.   
 
Verbeterde werkomstandigheden tussen heftrucks en voetgangers
Het Eloshield aanrijalarmering systeem voor heftrucks is een oplossing waarbij voetgangers zijn uitgerust met een actieve elektronische badge en de voertuigen zijn uitgerust met het Eloshield-LR detectiesysteem. Zowel voetgangers als de voertuigen hebben een onzichtbaar veld om zich heen; indien deze twee velden elkaar in een gebied van 4 tot 16 meter ‘overlappen’ dan is er gevaar op een aanrijding en volgt een waarschuwing en/of automatische snelheidsreductie van het voertuig.  

Soorten alarmeringen vanuit het aanrijalarmering systeem

 • Optische alarmering voor de bestuurder in de kabine
 • Akoestisch alarmering voor de bestuurder in de kabine
 • Optische alarmering voor de voetganger via de actieve badge
 • Akoestisch alarmering voor de voetganger via de actieve badge
 • Trilalarm/ vibratie alarmering  
 • Automatische snelheidsreductie
 • Intensiteit, duur en soorten alarmeringen klantspecifiek leverbaar.
Belangrijke gebruikseigenschappen:
 • Actief systeem dat alarmeert bij naderend aanrijdgevaar
 • Mogelijkheden voor speedzoning en toegangsautorisatie
 • Bereik tot 16 meter rondom het voertuig – klantspecifiek instelbaar
 • Elke voetgangersbadge is individueel ingesteld leverbaar (bereik, buttonkleur, alarmeringsinstellingen).
 
Kenmerken van het Eloshield aanrijdalarmering systeem voor heftrucks
 • Verbetering veiligheidsniveau met actief systeem
 • Vermindering risico op letsel en verzuim
 • Vermindering schades veroorzaakt door aanrijdingen
 • Verbetering van de doorstroming in de bedrijfsprocessen en de leverbetrouwbaarheid. 
 
Uitbreidingen voor het Eloshield-LR aanrijalarmering systeem:
 • Voertuig alarmering systeem onderling (Heftruck-detectie van een heftruck alarmering)
Voertuigen kunnen worden voorzien van een extra modulaire ‘truck-badge’.
Indien vervolgens 2 'truck-velden' elkaar overlappen, in een instelbaar gebied tot 20 meter, dan is er gevaar op een aanrijding en volgt een aanrijalarmering in de vorm van een waarschuwing en/of automatische snelheidsreductie van het voertuig.     
 • Speedzoning
Lokale zones kunnen worden voorzien van een stationaire badge Door slechts in deze zones de snelheid te reduceren wordt gezorgd dat de productiviteit in de overige zones gewaarborgd blijft of verbeterd kan worden.   
 
Bij overlapping van het veld van het voertuig en de stationaire badge in een instelbaar gebied tot 20 meter, volgt automatische snelheidsreductie van het voertuig. De bestuurder wordt op dezelfde wijze gewaarschuwd dat deze een dergelijke zone binnenrijdt. Immers indien speedzoning wordt toegepast bij een onoverzichtelijke kruising dan bestaat er nog altijd kans op een aanrijding maar dan met gereduceerde snelheid welke is ingesteld bij betreden van het speedzoning gebied.    
 • Toegangsautorisatie
Door toegangsdeuren tot specifieke ruimten te voorzien van een (contactloze) schakeling, zijn er afhankelijk van de gewenste situatie diverse mogelijkheden om slechts toegewezen personen en/of voertuigen toegang te verschaffen. Bepaalde zones zijn dan slechts te bereiken door personen welke een actieve badge dragen.    
 • Maatwerk
Elke situatie is uniek; elke unieke situatie vraagt om specifieke oplossingen. Eloshield-LR biedt oplossingen welke situatiespecifiek instelbaar zijn. Modulair bieden de uitbreidingmodules aanvullende functionaliteit om oplossingen nog beter toe te spitsen op (logistieke) praktijksituaties.