Richtlijn arbeidsmiddelen

De Europese richtlijn arbeidsmiddelen schrijft voor hoe arbeidsmiddelen op een veilige manier ingezet dienen te worden. De richtlijn is opgenomen in het Warenwetbesluit machines en schrijft de verplichting onder andere voor tot het maken van een RI&E. Verder kan gedacht worden aan werkinstructies.

Op zoek naar advies bij implementatie van de Richtlijn arbeidsmiddelen?